IS-STATUS VINTEREN 2021/22.

TRYGG IS    Iskart med faresoner laget av Kvænangen Kraftverk.

11. januar er målt istykkelse utafor Løkvik 25 cm. Den er nå ca. 7 cm tykkere enn for 1 uke siden. Fjordpilken vil likevel be om at de som ønsker å prøve isfiske gjør seg kjent med iskartet fra Kvænangen Kraftverk. Følg gjerne gamle spor til og på isen.

Status pr. 30. desember 2021.

Sørfjordisen er over 30 cm tykk og må betraktes som sikker. Merk likevel at det alltid er risiko i strandsonen der isen brytes opp i mindre biter ved skifte mellom flo og fjære. Se også iskart med faresoner i lenken under.

Under ser vi at isen nå ligger helt ut til Lillestrømmen (Pikkuvirtaan). Utenom Sørfjordisen, kan ikke isen betraktes som trygg, Isen la seg like før stort snøfall. Nå er den opprinnelige isen tynget ned av snø og vann er trukket opp og frosset sammen med snøen. Dette skjuler råker og svakere partier. Tross mange kuldegrader over flere dager, må derfor isen betraktes som usikker og farlig. Over nyttår vil vi imidlertid sjekk kvaliteten og se om flere områder kan betraktes som trygge. Uansett isstandard, anbefaler vi at alle ferdsel på isen utføres med forsiktighet. Sjekk istykkelsen flere steder. Gå gjerne flere i lag med litt avstand. Ha med tau og bruk gjerne ski som gir større trykkflate og derfor er sikrere.

   

 

2019

Tirsdag 19. mars.Tykk is i sikker sone. (se Kraftverkets kart).

Isen ligger langt ut. Isen fra Løkvik og innover er nå ca. 20 cm, men det er usikre soner utfor Tangnesholmen. De som skal fiske der må sjekke isen nøye da det kan være åpne hull i skøytene mellom gammel og ny is. Den gamle isen ligger nå stort sett på ca. 40 cm og noen plasser mer enn det.

Vær oppmerksom på svak skjøt og råk mellom gammel og ny is. Sees som grått felt på dette bildet.

Det grå feltet utafor Tangnesholmen skyldes høy aktivitet i forbindelse med fiske. Der er isen sikker.

Lokalt værvarsel

Torsdag 24. januar.

Isen har lagt seg. Med litt kulde framover blir dette god is.  De grå partier viser ny is. Litt underlig at isen på Toppelbukt la seg så seint.

 

2018

Søndag 18.mars:

Sikker is!

Istykkelsen er over 40 cm i fiskeområdet. I helgen har det vært stor aktivitet på isen både av snøscootere og spaserende. Isen er sjekket både innafor Løkvik, på Nordbotn og utafor Tangnesholmen. Den ligger stort sett på mer enn 30 cm og er svært hard. Det anbefales å ha godt skjær til isboret.Isbilde tatt tirsdag 20. mars 2018

 

2016

Is-status torsdag 17. mars.

I dag er isen i konkurranseområde (rød ramme på bildet) målt til 38 cm. Som det framgår av dagens bilde, har ukas kraftige vind og mildvær knust den svake isen fra kanten og et godt stykke innover. Men mildværet har ikke i nevneverdig grad gjort isen, som ligger igjen, særlig mye tynnere. Den er kanskje blitt et par centimeter tynnere, men ikke noe mer.

Vi ser fram til godt vær på lørdag. Husk varmt og tørt fottøy. Ta gjerne med ski eller spark. VELKOMMEN!

 

 

Is-status torsdag 10. mars

Noen har stilt spørsmål om hvorvidt isen er trygg i konkurranseområdet for Fjordpilken. Vi har nå vært ute og målt istykkelsen. Istykkelsen er nesten 40 cm med knallhard stålis. Nattemperaturen har de siste døgnene krøpet ned mot 7 - 8 minusgrader.

Vi vil imidlertid advare folk på det sterkeste mot å bevege seg utafor området som ligger i ei linje mellom Ainegaine (Lilleholmen) og Tangnesholmen uten å sjekke forholdene godt. Derfra og innover mot land er det for tiden god is, men forholdene kan skifte fort. Fra april bør en være forsiktig når en skal på isen. Spesielt ved land i strandsonen ved flosjø bør en være ekstra påpasselig. I strandsonen brytes isen opp i små biter som kan vippe rundt når en går eller kjører over dem. Bitene kan også flytte på seg slik at det oppstår åpne hull ved land.

For øvrig ønsker vi alle velkomne til årets utgave av Fjordpilken.

Bilde tatt søndag 6. mars.

 

 

 

Is-status 1. februar 2016.

Nå er det sikker is stort sett i hele området innafor Tangnesholmen. Også utafor holmen er det områder med sikker is, men merk at det er råker og usikker is flere steder. Istykkelsen ligger på 15 - 30 cm.

Bildet under er tatt den 23. januar. Som en ser er det mange grå partier som vitner om tynn is der vann har trukket seg inn i snøen.

Her er årets første isfiskere. Merk råken til venstre i bildet, like utafor fiskerne. Den er nå blitt litt større og en bør være spesielt forsiktig i dette området.

En fisker kan også skimtes til høyre i bildet.

Isfiske

Is-status den 10. januar 2016      

Isen er i ferd med å legge seg på deler av fjorden. Om frosta holder seg og vinden ikke bryter i stykker den isen som alt har lagt seg, vil det kanskje bli brukbar is på Sørfjorden, Toppelbukta og indre deler av fjordbunnen (innafor Tangnesholmen) til neste helg. Men sjekk forholdene. I dag var isen helt tynn med åpne råker på flere plasser.


 

Isoversikt 16. mars 2014.

GENERELL ADVARSEL: Gå aldri for nær odder og nes! Husk at isen blir gradvis tynnere mot iskanten! I tillegg må det nevnes at isen alltid er usikker fra Kvænangen Kraftverk og et godt stykke ut mot Toppelbuk. Mellom Ainegaine(Lilleholmen) og Perakkaniemi(Børgasnesset) bør alle ferdes med varsomhet. Der oppstår ofte råk, og istykkelsen varierer med produksjonen på kraftverket. Også ved Morsoneset er isen som regel svak.

Vi vil også advare alle om å kjøre eller gå ut på isen utafor en linje fra Steinberget til Løkvik uten å sjekke istykkelsen.

 

 

Tilbake