KVÆNANGSBOTN GRENDEHUS

KONTINGENT KAN BETALES PÅ KONTO 4740 3361468

Har du utlegg som skal refunderes? Fylle ut dette skjemaet! Søknad om utleggsrefusjon

Kontingent kan for 2016 kan nå betales til kontonummer 4740 3361468. Satsene er fortsatt kr. 100 for enkeltmedlemmer og 150 for familie.

Noen betaler for flere år samtidig. Merk dette på betalingen i nettbanken (vi regner med at alle benytter seg av nettbank). Medlemsregisteret oppdateres før årsmøtet.

 

 

                                                   VEDTEKTER FOR KVÆNANGSBOTN GRENDEHUS

 

 

 

 

 

Fjordpilken er en del av Kvænangsbotn Grendehus. Grendehuset sto ferdig omkring 1967 og er bygget opp fra brakkene som blei reist i anleggsperioden for Kvænangen Kraftverk.. Etter den tid har innbyggerne gjennom stor dugnadsinnsats og målbevisste planer gjort bygget til et moderne og standsmessig lokale. Huset leies ut til bryllup, konfirmasjon, fødselsdager, møter og andre tilstelninger i privat eller offentlig regi. Medlemmer i grendehuset får 25 % rabatt på leieprisen. Hele huset eller bare kaferommet kan leies.

Gamle og nye medlemmer kan betale medlemskontingent for 2013 over nettbank til 4740 3361468. Satsene er 100 kr for enkeltmedlemmer og 150 for familie.

 

 

Leiepriser: Hele bygget kr 1000, kafeen kr. 600 ,  vask av hele bygget kr. 1500, vask kafeen kr. 600.

 

  VERVESIDE FOR UTSKRIFT.